Marijn Rutgers is sinds 2015 orthopedisch chirurg. Vanaf 2017 werkt hij in het HagaZiekenhuis met als aandachtsgebied heup- en knieproblematiek. Tijdens zijn opleiding volgde hij stages in Boston (Verenigde Staten) en Willemstad (Curaçao).

Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op kraakbeenherstel bevorderende therapieën. Daarna werkte hij 1,5 jaar in Bristol (Verenigd Koninkrijk). Hier verdiepte hij zich in kijkoperaties van de heup, (revisie)heupprothesiologie en traumatologie. Verder houdt hij zich actief bezig met het verrichten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.