Wetenschappelijk onderzoek

Onze orthopeden vinden medisch wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk, omdat dit de zorg voor de patiënt/gast in de toekomst kan verbeteren. Er is binnen de afdeling orthopedie een structuur gemaakt waardoor de orthopeden en arts-assistenten actief kunnen zijn in het wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschapscoördinator

De afdeling orthopedie heeft een eigen wetenschapscoördinator die de kwaliteit en coördinatie van de verschillende onderzoekslijnen in de gaten houdt. Ook doen studenten van bijvoorbeeld de opleidingen geneeskunde en fysiotherapiewetenschappen een wetenschappelijke stage onder begeleiding van de orthopeden en de wetenschapscoördinator.

Meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek

U kunt – geheel vrijblijvend – gevraagd worden om mee te doen aan een van deze onderzoeken. U krijgt daarbij een folder met meer informatie over het meedoen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek.

De afdeling orthopedie gebruikt gegevens uit het verleden om de kwaliteit van zorg te kunnen toetsen. Het gaat hierbij om anonieme gegevens. Er is niet te achterhalen van wie de gegevens afkomstig zijn. De uitkomsten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten steeds te verbeteren.

Toelichting medisch wetenschappelijk onderzoek

In het HagaZiekenhuis doen we wetenschappelijk onderzoek. Wij gebruiken hiervoor gegevens die van u zijn verzameld. Dit gebeurt anoniem. De onderzoekers kunnen niet achterhalen van wie de gegevens afkomstig zijn. Anoniem onderzoek mag zonder uw toestemming worden gedaan.

Is het niet mogelijk om met anonieme gegevens te werken? Dan worden gegevens ‘gepseudonimiseerd’. Dit betekent dat de onderzoekers bepaalde gegevens, zoals uw naam, weghalen of omzetten in een code. Deze gegevens worden niet verwijderd, maar goed beveiligd opgeslagen.

Onderzoekers kunnen ook restmateriaal gebruiken. Dit is materiaal dat van u wordt verzameld in het kader van de behandeling en daarna overblijft. Denk hierbij aan bloed, weefsel en urine. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en/of restmateriaal in een onderzoek? Dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. Deze maakt een aantekening in uw dossier. Uw gegevens worden in dat geval niet gebruikt.

In het HagaZiekenhuis vinden wij uw privacy erg belangrijk. U moet er op kunnen rekenen dat wij verantwoord omgaan met uw vertrouwelijke informatie. Hoe wij omgaan met de privacy van onze patiënten en medewerkers leest u in onze privacyverklaring.

Meer informatie

Meer informatie over de lopende studies is op te vragen via de wetenschapscoördinator Roos Bazuin: (070) 210 6495. Zij is ook via de e-mail bereikbaar: r.bazuin@hagaziekenhuis.nl.